AI system för förbättrad prostatacancerdiagnostik presenterat i The Lancet Oncology

The Lancet Oncology presenterar idag en studie som visar att AI systemet som utvecklats av forskare på Karolinska Institutet kan identifiera och gradera prostatacancer jämbördigt med världsledande uropatologer.   Enligt artikeln i Lancet Oncology kan den svenska AI-metoden i princip felfritt … Läs mer

St Görans Sjukhus erbjuder Stockholm3 som del av rutindiagnostik

Bor du i Stockholm och vill ta Stockholm3 testet kan du vända dig till St Görans Sjukhus. Du behöver inte en remiss och det kostar inte mer än den vanliga patientavgiften. Här är länken till prostatacancercentrum på St Göran sjukhus. … Läs mer

NorDCaP projektet officiellt startat

Under 27-28 mars genomfördes en kick-off av NordCaP där vårdgivare från Norge, Finland, Danmark och Sverige träffades för att påbörja utrullningen av Stockholm3-testet, OncoWatch Image och “St Görans-modellen” i de nordiska länderna. St Görans-modellen bygger på den metodik som Prostatacancercentrum … Läs mer

OncoWatch projektet officiellt startat

Under 26-27 mars genomfördes en kick-off av OncoWatch som stöds finansiellt av EIT Health. Vårdgivare från ett flertal länder, Philips, Thermo Fisher, Synlab och den Europeiska prostatacancerorganisationen deltog. Målsättningen var att planera för ett accelererat införande av OncoWatch Image på … Läs mer

€2,7 miljoner till ytterligare förbättringar av prostatacancerdiagnostiken

Forskargruppen bakom Stockholm3 har fått €2,7 miljoner från EIT Health för att validera OncoWatch Image, en ny metod för bedömning av prostatacancerbiopsier baserat på artificiell intelligens. Projektet, som leds av KI, inkluderar även Philips, Thermo Fisher och Synlab, den Europeiska … Läs mer