Stockholm3-testet tillgänglig för kliniskt bruk. Mer info på Karolinska Universitetslaboratoriet

 


Stockholm3-testet tillgängligt för kliniskt bruk

Karolinska Universitetslaboratoriet tillhandahåller nu Stockholm3-testet för kliniskt bruk. För att ta Stockholm3-testet behöver man en remiss från en läkare.

Mer information om hur beställning går till finns på Karolinska Universitetslaboratoriets hemsida.

Stockholm3-testet är ett blodprov som för upptäckt av prostatacancer utprovat på män mellan 50-70 år som inte tidigare diagnosticerats med prostatacancer. Till skillnad från PSA mäter Stockholm3-testet flera olika markörer i blodet och tar även hänsyn till kliniska faktorer som till exempel tidigare biopsier. Det gör att Stockholm3-testet upptäcker behandlingskrävande prostatacancer bättre än dagens diagnostik med PSA och samtidigt minskar antalet onödiga vävnadsprovtagningar. Stockholm3-testet baseras på forskning som genomförts av Karolinska Institutet i STHLM3-studien med nästan 60.000 deltagare. Studiens resultat har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Lancet Oncology.

Ny forskning: England testar Stockholm3

Den engelska prostatacancerorganisationen Prostate Cancer UK satsar 10 miljoner kronor för att testa Stockholm3-testet på över 40 vårdgivare i England. Målsättningen är att se hur Stockholm3-testet fungerar i den brittiska sjukvården. Studien kommer att starta under 2017.

Stockholm3-testet är ett blodprov som för upptäckt av prostatacancer utprovat på män mellan 50-70 år som inte tidigare diagnosticerats med prostatacancer. Till skillnad från PSA mäter Stockholm3-testet flera olika markörer i blodet och tar även hänsyn till kliniska faktorer som till exempel tidigare biopsier. Det gör att Stockholm3-testet upptäcker behandlingskrävande prostatacancer bättre än dagens diagnostik med PSA och samtidigt minskar antalet onödiga vävnadsprovtagningar. Stockholm3-testet baseras på forskning som genomförts av Karolinska Institutet i STHLM3-studien med nästan 60.000 deltagare. Studiens resultat har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Lancet Oncology

Nu studie: STHLM3 MR-studien utvärderar förbättrad diagnostik med Stockholm3-testet och magnetkamera

Prostatacancer är en vanlig sjukdom – var femte svensk man diagnosticeras med prostatacancer under sin livstid. STHLM3-projektet har som målsättning att förbättra hur vi upptäcker och handlägger män med ökad risk för prostatacancer.

Ett område som behöver förbättras är hur vi omhändertar män som fått besked att de behöver utredas vidare med vävnadsprovtagning. Traditionellt sker detta med vävnadsprover av prostata (biopsier), där man tar 10-12 små vävnadsbitar från prostata. Idag sker detta med hjälp av ultraljudsvägledning. Tyvärr kan man med ultraljudsvägledning inte se var eventuella tumörer sitter. Istället tar man 10-12 vävnadsproverna enligt ett förutbestämt schema.

Ett alternativ är att man först undersöker prostatan med en magnetkamera. Magnetkameran har god förmåga att avbilda tumörer i prostatan. Resultatet från magnetkameraundersökningen kan sedan användas tillsammans med ultraljudet vid vävnadsprovtagningen. Då kan man vid vävnadsprovtagningen rikta ett mindre antal vävnadsprover enbart mot förändringar som ser misstänkta ut. Det gör att vi har större chans att få bra och representativa prover.

STHLM3 MR-studien (MR står för Magnetkamera) utvärderar om det räcker att ta ett mindre antal riktade vävnadsprover baserat på resultat från magnetkamera. Med riktade biopsier ökar sannolikheten att ett prov är representativt för den förändring som eventuellt finns i prostatan. Samtidigt minskas risken att man män med förändringar som är ofarliga behöver få en diagnos som kan orsaka oro och onödiga behandlingar (s.k. överdiagnostik). I förlängningen hoppas vi också att män där inga förändringar ses på magnetkameraundersökning kan slippa vävnadsprovtagning – och därmed obehag och risk för onödiga komplikationer.